Sản lượng vải thiều VietGAP đạt 1.200 tấn

Huyện Thanh Hà có 100 ha vải thiều sản xuất theo quy trình VietGAP ở các xã: Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Xá và Thanh Thủy.

Sản lượng vải VietGAP năm nay đạt khoảng 1.200 tấn, giá bán hiện tại từ 15-16 nghìn đồng/kg, cao hơn vải không áp dụng quy trình VietGAP từ 2.000-2.500 đồng/kg. Được biết, từ đầu vụ đến nay vải trong vùng VietGAP luôn cao hơn vải ngoài vùng do quả to, mẫu mã đẹp. Vải VietGAP cũng được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông… và chuyển vào thị trường miền Nam.

MINH NGUYÊN