Giá vải u trứng của Thanh Hà 50 nghìn đồng/kg

Hiện nay, một số diện tích vải u trứng ở Thanh Hà đang cho thu hoạch, giá bán 50 nghìn đồng/kg, tương đương so với năm ngoái.

Vải sớm được tiêu thụ chủ yếu ở TP Hải Dương và Hải Phòng. Mặc dù thời tiết bất thuận, nhưng nông dân quan tâm đầu tư, chăm sóc nên vải u trứng vẫn có mẫu mã đẹp, quả to, dễ bán.Toàn huyện hiện có khoảng 1.300 ha vải sớm, gồm: vải u trứng, u hồng, tàu lai được trồng nhiều ở các xã khu Hà Đông. Sản lượng vải sớm ở Thanh Hà năm nay ước đạt hơn 10 nghìn tấn. Vải u trứng cho thu hoạch sớm nhất. Hiện tại, vải u hồng đang báo mã, khoảng 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch.
MINH NGUYỆT