Thanh Hà: Ngừng sản xuất gạch sét nung thủ công trước ngày 31-12

UBND huyện Thanh Hà vừa chỉ đạo chủ các lò sản xuất gạch sét nung thủ công trên địa bàn huyện chấm dứt hoạt động trước ngày 31-12 theo quy định của UBND tỉnh.

UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, chính quyền các xã có lò gạch thủ công thường xuyên theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện của các chủ lò gạch. 

Huyện Thanh Hà hiện có 10 lò gạch, trong đó có 7 lò gạch liên tục kiểu đứng và 3 lò sản xuất gạch có xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ tuần hoàn khí.

    PV (baohaiduong.vn)