Triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc đợt 1 năm 2016

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1, năm 2016 từ ngày mùng 22/4 đến 22/5/2016.

Theo đó, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, các hộ chăn nuôi tiến hành phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn vùi kỹ, khơi thông cống rãnh; phun thuốc sát trùng cho toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi, môi trường vùng phụ cận với mỗi tuần 1 lần. Vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển vật nuôi, sản phẩm gia súc, gia cầm trước khi ra, vào cơ sở.

phong tru dich 2016 1

Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các tổ, đội tiến hành phun thuốc sát trùng tại nơi công cộng, khu vực chợ buôn bán … Trang bị đủ bình phun, bảo hộ và tổ chức tập huấn đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật. Đôn đốc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường. Trạm thú y huyện sẽ cung ứng lượng hóa chất khử trùng cho các xã, thị trấn thực hiện chiến dịch tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1, năm 2016, với khối lượng trên 200 lít bencocid; 12 lít Iodin và 60 lít Cloramin B.

Qua đó, nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu, chủ động phòng chống dịch không để dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tái phát, bảo vệ sản xuất và bảo vệ con người.

Ngọc Hà