Tuyên truyền quảng bá về vải thiều Thanh Hà

Nội dung tuyên truyền chủ yếu giới thiệu về vùng vải đặc sản và chất lượng vải thiều Thanh Hà.

UBND huyện Thanh Hà phối hợp với Báo Hải Dương tăng cường thông tin quảng bá thương hiệu vải thiều Thanh Hà trên website về vải thiều Thanh Hà của huyện và trên các ấn phẩm của Báo Hải Dương. Nội dung tuyên truyền chủ yếu giới thiệu về vùng vải đặc sản và chất lượng vải thiều Thanh Hà; hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh vải thiều; các thông tin chỉ đạo của huyện cũng như các chính sách, chương trình hỗ trợ nông dân trong đầu tư, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm…
Huyện Thanh Hà hiện có gần 4.000 ha vải. Vải thiều đang nở hoa, vải sớm đang ra quả non. Năm nay, nhiều khả năng vải thiều sẽ cho sản lượng cao. Tuy Thanh Hà là đất tổ của cây vải và chất lượng vải thiều ở đây cao hơn, nhưng nhiều người tiêu dùng trong nước chưa biết đến.
PV