Vải sớm cho thu lãi 200 triệu đồng/ha

Với giá bán từ 25-27 nghìn đồng/kg vải sớm, trừ chi phí, nông dân Thanh Hà thu lãi khoảng 200 triệu đồng/ha.

Năm nay, sản lượng vải sớm ở Thanh Hà ước đạt 10 nghìn tấn. Hiện tại, nông dân đang thu hoạch được 30% sản lượng. Vải sớm được tiêu thụ nhanh tại các thị trường Trung Quốc, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với giá bán từ 25-27 nghìn đồng/kg. Trừ chi phí, nông dân thu lãi khoảng 200 triệu đồng/ha. Dự kiến, đến trung tuần tháng 6 nông dân Thanh Hà sẽ thu hoạch hết vải sớm.

PV