Vải thiều Thanh Hà có chỉ dẫn địa lý

Bộ KH-CN vừa phối hợp với Sở KH-CN nghiệm thu Dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thanh Hà” cho sản phẩm vải thiều của tỉnh Hải Dương”.

WP_20140526_002
Dự án được thực hiện từ năm 2010 đến 2011. Trong 2 năm, dự án đã xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, quy định về kiểm soát chất lượng sản phẩm, duy trì hệ thống mã số, mã vạch cho vải thiều mang chỉ dẫn địa lý “Thanh Hà”. Thiết kế hệ thống tem, nhãn bao bì, dây buộc, băng dính, túi, hộp phục vụ đóng gói sản phẩm và phương tiện quảng bá, duy trì chuyên trang giới thiệu, quảng bá sản phẩm vải thiều mang chỉ dẫn địa lý “Thanh Hà” trên trang web của Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện các phóng sự, bài viết quảng bá sản phẩm…Ban chủ nhiệm dự án đã lựa chọn được 201 hộ sản xuất vải thiều có đủ điều kiện, có nhu cầu tham gia triển khai mô hình điểm về quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tại 4 xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá và Thanh Khê. Các hộ tham gia dự án được phổ biến kiến thức, quy trình kỹ thuật sản xuất, kinh doanh…

MINH NGUYỆT