Vải thiều Thanh Hà được tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”

Ngày 1-11, lần đầu tiên Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2015”. 

Kết quả, có 59 sản phẩm nông nghiệp trong cả nước được tôn vinh, trong đó có vải thiều Thanh Hà của Hải Dương.

Trước đó, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã thông qua UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Thanh Hà tổ chức khảo sát, bình chọn vải thiều Thanh Hà là sản phẩm duy nhất của Hải Dương đưa vào danh sách 300 sản phẩm nông nghiệp trong cả nước để lựa chọn, tôn vinh thương hiệu vàng  nông nghiệp Việt Nam năm 2015.

Hiện nay, toàn huyện Thanh Hà trồng gần 4.000 ha vải thiều, sản lượng năm 2015 đạt hơn 25.000 tấn. Đây cũng là năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc và Canada.    

PV (baohaiduong.vn)