Vải thiều thu hoạch muộn từ 10-20 ngày

Vải thiều năm nay sẽ bắt đầu cho thu hoạch vào trung tuần tháng 6, muộn hơn từ 10-20 ngày so với năm trước do rét kéo dài.

Hiện nay, 2.600 ha vải thiều của huyện đang ở giai đoạn quả non. Tại các vùng vải sản xuất theo quy trình VietGap ở Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Khê, Thanh Xá, quả vải đều, đẹp, ít sâu bệnh. Ước tính sản lượng vải thiều năm nay đạt từ 17-18 nghìn tấn, cao hơn năm trước từ 2.000-3.000 tấn.* Xã Thanh Cường (Thanh Hà) hiện có 175 ha vải, gồm các giống: u trứng, u hồng, tàu lai và vải thiều. Hiện nay, vải u trứng đã bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến đến cuối tháng 5 này sẽ cho thu hoạch rộ, giá tại vườn từ 40 – 45 nghìn đồng/kg. Theo đánh giá của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Cường, năm nay do thời tiết không thuận, nên sản lượng vải quả của Thanh Cường chỉ đạt khoảng 700 tấn, giảm 40% so với vụ vải năm 2013.

PV – ĐỨC ANH