Vải u trứng của huyện đã ra hoa

Hiện nay diện tích Vải u trứng đã ra hoa, một số diện tích ra sớm đã nở hoa. So với những năm trước thời tiết năm nay rất thuận lợi để vải phân hóa mầm hoa.

Vai U trung ra hoa 2020
Một số diện tích Vải trứng ở Thanh Cường ra sớm đã nở hoa đực

Toàn huyện hiện có khoảng 3500 ha Vải, trong đó có khoảng 260 ha trồng giống vải u trứng. Đây là một trong những loại vải ra sớm nhất được trồng nhiều ở các xã Thanh Quang, Thanh Cường, Thanh Hồng

Huyện chỉ đạo các HTX Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn người dân tưới nước, bổ sung dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh hại cho hoa vải, tạo điều kiện cho hoa vải sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Đồng thời chỉ đạo các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất Vải theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn xuất khẩu cho những diện tích vải trong vùng đã được cấp mã số vùng trồng. Đối với những xã có vùng sản xuất vải tập trung cần hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn cây, rà soát, thống kê diện tích cụ thể của từng vùng đề nghị cấp mã số vùng trồng./.

                                                                                                                        Lương Hà